مراحل تخریب و بازسازی پروژه آقای سلیمی
دوشنبه ، 30 -43

مراحل تخریب و بازسازی پروژه آقای سلیمی

بازسازی لابی برج نارون - الهیه
یکشنبه ، 15 اسفند 95

پیشرفت قابل ملاحظه بازسازی لابی برج نارون واقع در منطقه الهیه

بازسازی واحد مسکونی - ولنجک
یکشنبه ، 15 اسفند 95

پیشرفت قابل ملاحظه بازسازی واحد مسکونی جناب آقای دهقان واقع در منطقه ولنجک.

الهیه - بازسازی لابی برج نارون
یکشنبه ، 15 اسفند 95

بازسازی در حال انجام و کارگران همچنان مشغول کارند .

الهیه - بازسازی لابی برج نارون
یکشنبه ، 15 اسفند 95

شروع بازسازی لابی برج نارون در منطقه الهیه -تخریب کار از 10 آبان شروع شده و همچنان ادامه دارد.

فرم درخواست مشاوره

لطفا یک شماره صحیح وارد کنید

فرم اخذ نمایندگی

لطفا نام خود را وارد نمایید
انتخاب استان اجباریست
انتخاب شهر اجباریست
شماره ناصحیح